Sukh Karta Dukh Harta Varta Vighnachi Nurami Purvi Prem Krupa Jayachi Sarvangi Sundar Utti Shendurachi Kanthi Jalke Maal Mukta Manyanchi Jai Dev Jai Dev Jai Mangal Murti ho Shree Mangal Murti Darshan Matre Maan Kamana Purti Jai Dev Jai Dev Gulbai Tekara Hollywood of Ahmedabad

Pre Wedding , Weddings, Product/Food, Family , Couple Portraits , Kids Portfolios , Fashion , Modelling portfolios.

Dip Memento Photography, Pre Wedding , Weddings, Product/Food, Family , Couple Portraits , Kids Portfolios , Fashion , Modelling portfolios.

Sukh Karta Dukh Harta Varta Vighnachi…
Nurami Purvi Prem Krupa Jayachi…
Sarvangi Sundar Utti Shendurachi…
Kanthi Jalke Maal Mukta Manyanchi…

Jai Dev Jai Dev Jai Mangal Murti ho Shree Mangal Murti…
Darshan Matre Maan Kamana Purti…Jai Dev Jai Dev…

Gulbai Tekara, Hollywood of Ahmedabad

Sukh Karta Dukh Harta Varta Vighnachi… Nurami Purvi Prem Krupa Jayachi… Sarvangi Sundar Utti Shendurachi… Kanthi Jalke Maal Mukta Manyanchi… Jai Dev Jai Dev Jai Mangal Murti ho Shree Mangal Murti… Darshan Matre Maan Kamana Purti…Jai Dev Jai Dev… Gulbai Tekara, Hollywood of Ahmedabad

Let's Connect

sm2p0